Till innehåll på sidan

Välkommen till skolbiblioteket!

Biblioteket Hjulsta Grundskola

Alla elever är välkomna till skolbiblioteket som ligger i högstadiebyggnaden.
På lektioner kommer eleverna till biblioteket för att låna böcker, samtala om läsningen och lära sig söka information och vara källkritiska. Ibland kommer bibliotekarien till klassrummen i stället. På lunchrasten är biblioteket öppet för de äldre eleverna. Då kan de läsa, plugga eller bara ta det lugnt i biblioteket

Lånetiden för biblioteksböcker är fyra veckor. Om eleven vill ha boken längre måste boken lånas om. Läromedel lånas oftast för hela läsåret.

Välkommen att kontakta mig om du undrar något!

Ola Alm: ola.alm@edu.stockholm.se
Följ biblioteket på Instagram eller på Facebook
Här är skolbibliotekets arbetsplan för 2018

Länkar för elever

 

 

Kategorier:
Dela:
Ingress: 
Biblioteket Hjulsta Grundskola