Trygghetsteam Junior

Trygghetsteamet Jr

Hjulsta grundskola ska vara en trygg plats för alla elever och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. På Hjulsta grundskola arbetar vi i förebyggande syfte, bland annat med vår stora satsning Trygghetsteamet Jr.

Tanken med Trygghetsteamet Jr är att de ska bidra till en tryggare skolmiljö och agera som Trygghetsteamets förlängda arm. Våra elever i Trygghetsteamet Jr har ofta väldigt kloka tankar och förslag på förbättringsområden till vårt trygghetsarbete.

Viktiga i trygghetsarbetet

För Hjulsta grundskola är Trygghetsteamet Jr en viktig del i skolans trygghetsarbete. Vi värdesätter delaktighet och därför är elevernas tankar och synpunkter ovärderliga i vårt utvecklingsarbete framåt.

Vilka är med i Trygghetsteamet Jr?

Trygghetsteamet Jr består av elever från årskurs 3, årskurs 6 samt elever från årskurs 9. Eleverna väljs ut av Trygghetsteamet i samråd med lärare. Trygghetsteamet Jr får utbildning och handledning under läsåret. Våra ledord är trygghet, respekt, tolerans, empati och värme. Målet är att Trygghetsteamet Jr ska vara goda förebilder och sprida dessa ledord till skolans alla elever.

Uppdrag

I Trygghetsteamet Jr’s uppdrag ingår det att vara goda kamrater och föregå med gott exempel.

Det kan exempel innebära att uppmärksamma eller gå fram till elever som sitter ensamma eller bjuda in andra till lek eller spel. Elever som går i årskurs 9 har även möjlighet att vara behjälpliga i cafeterian uppe på högstadiet, exempelvis dela ut spel till andra elever.

Dela:
Kategorier: