Trygghetsteam

Trygghetsteamet
I Hjulsta grundskola har vi två Trygghetsteam, ett för högstadiet och ett för låg- och mellanstadiet. Våra Trygghetsteam består av representanter från alla arbetslag samt samordnas av skolans skolkuratorer. Trygghetsteamen arbetar både förebyggande, utredande och uppföljande. Alla elever svarar regelbundet på en enkät om tryggheten i skolan som sedan bildar underlag för fortsatta insatser. Vår målsättning är att alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och kränkande särbehandling.

Hjulsta grundskola arbetar målmedvetet för att förebygga, upptäcka och stoppa eventuella trakasserier eller kränkningar. Trygghetsteamets insatser är ett komplement till pedagogernas redan påbörjade arbete.

Dela:
Kategorier: