Styrdokument

Alla skolor i Sverigen ska följa skollagen, läroplanerna och kursplanerna som finns att läsa på Skolverkets webbplats.

Här nedanför finns Hjulsta grundskolas lokala styrdokument.

Dela: