Studie- och yrkesvägledare

Hej!

Jag heter Haris Curic och jag arbetar som studie-och yrkesvägledare på Hjulsta grundskola. Jag hjälper dig med att komma fram till vad du vill göra efter grundskolan. Du kan boka tid hos mig om du har funderingar och frågor som gäller vidare studier, gymnasievalet, arbeten och yrken och naturligtvis det som rör studiesituationen här och nu.

Jag erbjuder individuella vägledningssamtal och gruppvägledning. Alla elever i årskurs 9 är välkomna på enskild vägledning inför gymnasievalet. Elever i andra årskurser är också välkomna med sina frågor. 

Jag informerar eleverna om de olika studievägarna, gymnasieskolans struktur och hur de kan tänka kring sitt gymnasieval. Du som förälder är självklart också välkommen att höra av dig med frågor angående ditt barns framtida val av studier.

Föräldrar är självklart också välkomna med funderingar och frågor. 

Välkommen!

Haris Curic
Mobil: 076-129 33 57
E-post: haris.curic@stockholm.se

Vilken väg du tar beror rätt mycket på vart du ska...

Dagens utbud av studievägar och yrkesval är stort, så det är bra att börja fundera över dessa i tid. Här kommer några tips om användbara hemsidor som du kan tänkas behöva:

Gymnasieintagningen- gymnasievalet, intagningspoäng, olika skolor, program och tidsplan. Det är även här som du gör ditt gymnasieval/omval.

Gymnasieinfo - läs och se på filmer om yrken och utbildningar

Gymnasieskolor i Stockholms stad - information om och länkar till alla gymnasieskolor i Stockholm.

Gymnasieprogrammen - de olika gymnasieprogrammen, även översatt till olika språk

Arbetsförmedlingen  - yrken, intressetest och utbildningsvägar

Alla studier  - studier, yrken, intressetest m.m.

Gymnasieguiden - skolor, gymnasieprogrammen, intressetest

Utbildningsinfo - utbildningssystemet och val av utbildningar

Ingenjörsvägen - yrken inom teknik, natur, el och data

Jobba frisk  - om yrkesval, astma och eksem

Centrala studiestödsnämnden - om studiestöd

Studera.nu - högskolestudier, utlandsstudier m.m.

Universitets- och högskolerådet - läs om studier efter gymnasieskolan

Tänk på att information inte alltid är saklig och objektiv. Kom ihåg att kritiskt granska och värdera information du tar del av. Vem ligger bakom informationen? Vad är syftet med den och till vem riktar sig informationen?

Välkommen!

................................................................................

PRAO

VAD? PRAO betyder praktisk arbetslivsorientering.

PRAO ger eleverna inblick i arbetslivet och får kunskap om vilka krav och villkor som ställs. Att själv söka sin PRAO-plats är nyttig övning för framtiden. Det ger också möjlighet att på egen hand knyta kontakt med vuxna inom arbetslivet. PRAO kan inspirera inför framtida studie- och yrkesval.

NÄR? Vår PRAO äger rum en vecka på hösten i åk 9 och infaller vecka 48, den 27/11-1/12.

HUR? På Hjulsta grundskola får eleverna själva skaffa sin PRAO plats. Information och tips om när/var/hur man hittar en plats ges till eleverna i god tid innan PRAO:n av studie- och yrkesvägledaren och lärare.

Arbetsmiljöverkets lagar och arbetstider. Regler för hur barn får arbeta

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/brosc...

Överenskommelse mellan företag och skola inför prao
 
PRAO vecka 48
 
Min Praoplats
 
Information till elev och vårdnadshavare om Prao
 
Närvaroblankett
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dela: