Specialpedagoger

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

Specialpedagogerna samverkar och är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever. Vi arbetar för att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling. Detta gör vi genom att vid behov analysera och kartlägga komplicerade inlärningssituationer, handleda personalen, bistå vid upprättandet av åtgärdsprogram och efter beslut av rektor undervisa enskilda elever.

På Hjulsta grundskola är vi tre specialpedagoger och vi heter Agneta, Evin och Linda. Vi finns på skolan alla dagar i veckan och till oss kan du komma för att få stöd när det gäller pedagogiska frågor.

Du som förälder är också välkommen att höra av dig om du har frågor kring hur skolan kan arbeta när det gäller ditt barn.

Vi samarbetar med andra pedagoger på skolan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elever på skolan.

För att träffa oss kan du boka tid via telefon, sms, e-post eller enklast genom att bara komma förbi eller knacka på.

 

Agneta Svedehag Nilsson, F-3
agneta-nilsson@stockholm.se
076-12 41 376

 

Evin Baksi Sönmez, 4-6
evin.sommez@stockholm.se
076-129 28 04

 

Linda Nygren, 7-9

linda.nygren@stockholm.se

076-124 13 65

 

Dela:
Kategorier: