Skolsköterska

Hej!

Jag heter Marie Söderberg och arbetar som skolsköterska här på Hjulsta grundskola. Skolsköterskan är en del i elevhälsans medicinska insats EMI, tillsammans med skolläkare Per Håkansson. Vi tar vid efter barnhälsovården, BVC, som följer barnen från nyfödd fram till skolstart.

Vår främsta uppgift är att tillsammans med elev och föräldrar/vårdnadshavare bidra till att skolgången blir den bästa möjliga. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnets hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

I grundskolan erbjuder vi hälsobesök vid 6 år, 10 år och 14 år, där vi tillsammans pratar om t.ex. sömn, kost och rörelse utifrån ”hälsoenkäten”, som finns att fylla i på Webben. Vi önskar att förälder/vårdnadshavare då är med barnet vi dessa besök.

Vi utför även hörseltest i årskurs 1, som utförs av speciell hörselsköterska. Kontroll av längd, vikt och rygg sker i årskurs 2 och 6.

Vaccinationer sker i samband med 6år-besöket, i årskurs 5 för flickor och i årskurs 8 för samtliga, som följer Svenskt vaccinationsprogram. Mitt mål är även att genomföra hälsosamtal i grupp, där vi diskuterar åldersaktuella teman.

Skolsköterska och skolläkares viktigaste uppgift är att främja god hälsa och förebygga sjukdom hos eleverna.
Vi är inte sjukvård. Om barnet blir sjukt eller skadar sig är det vårdcentral eller annan sjukvård som hjälper till. Däremot har vi samma sekretess som sjukvården och ingen information från annan skolsköterska eller BVC når mig eller skolläkare om vi inte aktivt skriver under dokument för informationsöverföring vid skolbyte. Så gäller även till övrig personal som fritidspersonal, kuratorer, psykolog eller lärare. Givetvis berättar vi för dem som ni anser skall veta, om ert barn har några särskilda behov av exempelvis studieförutsättningar eller bemötande.

De vaccinationer som erbjuds är:
Vid 6 års ålder MMR, mot mässling, Påssjuka och Röda hund
Flickor i årskurs 5, vid två tillfällen, Gardasil mot Humant papillom virus
Alla i årskurs 8 DTP, Difteri, stelkramp och Kikhosta.

För ytterligare information om vaccinations schema

 

Dela:
Kategorier: