Skolkuratorer

Hej!
På Hjulsta grundskola är vi två skolkuratorer och vi heter Rose och Sofia. Vi finns i skolan alla dagar i veckan och till oss kan du komma när du vill, och prata om vad du vill, stort eller litet – för att få stöd. Det kan vara saker som du funderar på och som händer i ditt liv, både i skolan, hemma och på fritiden. Saker som gör dig ledsen eller fundersam eller om du är orolig för en vän. Det kan till exempel gälla konflikter, relationsproblem, studiesvårigheter eller andra bekymmer som oroar dig. Du som är förälder är också välkommen att höra av dig om du vill ha information om vart du kan vända dig, när det gäller ditt barn

Vi samarbetar med annan personal på skolan och kan hjälpa dig som elev vidare till andra instanser såsom exempel fritid, socialtjänst eller psykiatri. Det är viktigt att veta att skolkuratorer har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Tystnadsplikten innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om människors personliga förhållanden inte får föras vidare om det kan upplevas som kränkande för den enskilde. Med det menas att det du berättar stannar hos mig, om inte jag har skyldighet att föra det vidare (enligt anmälningsplikten). Anmälningsplikt innebär att jag är skyldig att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn far illa. All personal på skolor har anmälningsplikt. För att träffa oss kan du boka tid via telefon, sms, e-post eller enklast genom att bara komma förbi eller knacka på.

Vi som skolkuratorer arbetar även med att stärka skolans arbete kring värdegrund och trygghet. Det kan vara allt från att arbeta med hela klasser, medla mellan elever vid konflikthantering, ha gruppsamtal, Trygghetsteamet Junior m.m.

Kom gärna förbi och säg hej!  Välkommen!

Rose Eftekhari
rose.eftekhari@stockholm.se
076-12 41 364

Sofia Sköldestam
sofia.skoldestam@stockholm.se
076-12 41 378

Dela:
Kategorier: