Fritidspedagog

Fritidspedagogerna arbetar på våra fritidshem. De finns även med under skoldagen i klasserna.

Antal: 5