Om skolan

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med ca 400 elever som ligger mitt i området och knappt 100 m från tunnelbanestationen i Hjulsta. Skolan består av en låg- och mellanstadiedel och en högstadiedel med en stor skolgård där det finns plats för en rad uteaktiviteter.

Vår verksamhet genomsyras av lärande, arbetsglädje och delaktighet. Det är viktigt för oss att alla elever får möjlighet att utvecklas och nå målen. Lärarna strävar därför hela tiden efter att hitta de allra bästa pedagogiska redskapen för att varje elev ska nå så långt som möjligt kunskapsmässigt. Vi arbetar med både individens och gruppens behov.

Många elever har svenska som sitt andraspråk och därför lägger vi stor vikt vid ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vi har goda rutiner för att upptäcka och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och har ett komplett elevhälsoteam. Eleverna har också god tillgång till teknisk utrustning som till exempel ipads, datorer och interaktiva skrivtavlor.

Skola och fritids samverkar också kring elevens språkutveckling och matematiska förståelse. Leken är ett viktigt inslag i fritidshemmens verksamhet där eleverna utvecklar självständighet och förmåga att ta ansvar.

Vi har utbildad, erfaren och legitimerad personal med ett stort engagemang och alltid med barnen i fokus. Det professionella bemötandet och att göra skillnad är av största vikt för alla oss som arbetar på Hjulsta grundskola.

Vi arbetar medvetet med att vara det självklara skolvalet i området. Alla barn ska ha en bra skola nära sitt hem.

Alla elever är välkomna att söka hit.

 

Dela:
Kategorier: