Om skolan

Våra elever på Hjulsta grundskola ska få utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och förmågor för framtiden!

Hjulsta grundskola arbetar med att öka samverkan mellan skola och näringsliv för att eleverna ska se en tydligare koppling mellan det de lär sig i skolan och deras plats på en framtida arbetsmarknad. Samarbete mellan skolan och näringslivet bidrar till ökad motivation för eleverna och på ett positivt sätt för lärande, utveckling och framtidstro. 

Grundskolan är en grund för bra utbildning och för att senare kunna leva och verka i samhället, och för att kunna bli anställningsbar på arbetsmarknaden. Våra elever ska få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Deras personliga utveckling ska leda till att de blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Eleverna på Hjulsta grundskola ska få en förståelse för varför de går i skolan och vilka förmågor de behöver senare i arbetslivet. 

På Hjulsta grundskola ska alla känna sig trygga, ha lust att lära, känna sig delaktiga och vara ansvarstagande. Våra elever ska få utveckla sin digitala kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Barn och elever är olika och utvecklas och lär sig på olika sätt. Vi kan alla olika men framåt kommer vi alltid! För att vi ska kunna hjälpa våra elever ännu bättre med att nå sina kunskapsmål arbetar vi med tillgänglig undervisning på skolan, då vi jobbar mycket med hur lärmiljön ska vara för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.

Eleverna på Hjulsta grundskola ska få utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och förmågor för framtiden! 

Välkomna till oss!

Dela:
Kategorier: