Skolan är öppen och viktig!

Till vårdnadshavare och elever på Hjulsta grundskola. Grundskolorna fortsätter hålla öppet och Hjulsta grundskola är öppen som vanligt, utom nästa vecka då det är påsklov från måndag 6 april till måndag 13 april. OBS! FRITIDSHEMMEN ÄR ÖPPNA SOM VANLIGT FÖR DE SOM ANMÄLT SINA BARN!

Detta innebär att elever som är friska ska gå till skolan varje dag! Är barnet sjukt ska barnet stanna hemma till dagar utan symtom, och du som förälder ska anmäla till skolan varje dag om ditt barn är sjukt och hemma. Ett barn kan inte stanna hemma för att vårdnadshavare är orolig för att barnet ska bli smittat, då blir det ogiltig frånvaro.

Om ditt barn är sjuk och hemma behöver ditt barn arbeta med skoluppgifter hemma. Du kontaktar ditt barns lärare och bokar tid för när du kan komma och hämta och lämna hemuppgifter/läxor. Äldre barn kan också ha arbetsuppgifter via Skolplattformen, be ditt barn visa dig varje dag vad de har fått för uppgifter så att du och ditt barn kan planera när barnet ska arbeta med sina hemuppgifter. Det är viktigt för barnets kunskapsutveckling att hemuppgifterna görs.
 

Du kan hitta aktuell information på skolans hemsida och på Skolplattformen. Har du frågor om ditt barns hälsa kontaktar du 1177. Har du frågor om Corona-viruset finns det bra information på olika språk på Folkhälsomyndighetens hemsida. Stockholms stad och utbildningsförvaltningen följer det aktuella läget gällande Corona-viruset och vidtar de åtgärder som behövs enligt experternas råd.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen på Hjulsta grundskola

Heléne Hodges

Rektor

Dela:
Kategorier: