. Fritidshemmet

Fritidshemmet förskoleklass, Ingång G1 (gatuplan). Tel 0761-241373
 

Fritidshemmet åk 1, Ingång G1 (1 tr.)   Tel 0761-2413741
 

Fritidshemmet åk 2, Ingång B4.  Tel 0761-2413754
 

Fritidshemmet åk 3, ingång D1 (1 tr.) Tel 0761-241373
 

Fritidsklubben: 7-9 Byggnad, Rum 010  0761-241372
 

Arbetslagsledare fritids Allan Boyd.  Tel 0761-241344

. Fritidshemmet

E-post:
Telefon:
.