Förskoleklasser

På Hjulsta grundskola utgår vi från just ditt barn för att på bästa sätt kunna stimulera det och erbjuda de bästa pedagogiska förutsättningarna. Ditt barn skall uppleva en glädje i att upptäcka att det lär sig av egen kraft. Det gör ditt barn nyfiken på att lära sig mer och att utvecklas.
Vi vet inte hur framtiden ser ut. Därför är det viktigt att ditt barn utvecklas till att våga pröva nya saker. Vår uppgift är att vara vakna för ditt barns idéer och talanger. Allt utgår ju från ditt barns behov.

Våra förskoleklasser är indelade i två grupper om 20-24 elever per klass.
I varje grupp arbetar en utbildad förskolelärare med lång erfarenhet samt en klasskontakt som även arbetar på fritidshem på eftermiddagen.
Det allra viktigaste för oss är att väcka elevernas nyfikenhet och vilja att lära sig mer.
Vår målsättning är att varje elev utifrån sina egna förutsättningar och behov kan utvecklas så långt som möjligt.
Det är viktigt att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper och inlärning som t.ex. lek, skapande arbete, musik, idrott/ rörelse.
Vi arbetar med språkets grunder genom Bornholmsmodellen.
Allt det här gör att eleverna förbereds väl för fortsatt utbildning.
För oss är det viktigt att eleverna trivs, känner arbetsglädje och trygghet i skolan.
I samverkan med föräldrarna kan vi tillsammans ge eleverna den bästa möjliga skolstarten.

Dela: