Årskurs 4

Vad gör vi i årskurs 4 på Hjulsta grundskola?

Vi bygger hus!
Att gå i grundskola är som att bygga ett hus. På lågstadiet ”lägger man grunden”. Ju stabilare grunden är desto starkare och stabilare hus bygger man. Det är därför viktigt att, när du börjar i fyran, du kan läsa, skriva och att du kan grunderna i matematiken (de fyra räknesätten, multiplikationstabellerna och talen 0-1000). På mellanstadiet ”reser man husets väggar, placerar fönster och dörrar, väljer tapet och möbler” (det roligaste av allt, eller hur?). På högstadiet ”lägger man taket”, så att allt man har lärt sig under sin skolgång är i tryggt förvar och kan byggas vidare på gymnasiet.

Det är riktigt spännande att gå i årskurs 4 hos oss. Här får du:
• studera ämnen som NO (fysik, biologi och kemi), teknik och SO (historia, religion, geografi och samhällskunskap).
• forska och fördjupa dig med hjälp av böcker, datorer, experiment, observationer och intressanta studiebesök.
• ta eget ansvar för ditt schema, dina läxor och dina skolböcker.

Nästan varje dag får du:
•  delta i samtal med dina lärare och klasskamrater. Där får du träna dig att sätta ord på dina tankar och att lyssna på vad andra tycker och tänker.
• Tillsammans med dina lärare och skolbibliotekarien får du lära dig olika lässtrategier för att förstå och tolka skolböckerna och andra texter. Du deltar i boksamtal och läser massor!

Alla lärare i årskurs fyra är behöriga att undervisa dig i sitt ämne. Det de aldrig tröttnar på är att fråga dig  är ”hur vet du det?” och ”motivera ditt svar”.

VÄLKOMMEN TILL ETT SPÄNNANDE OCH LÄRORIKT LÄSÅR I ÅRSKURS 4!

 

Dela:
Kategorier: