Årskurs 1

På Hjulsta grundskola är det två klasser i årskurs ett.

Under första läsåret är läs- och skrivinlärning det stora utvecklingsområdet. Eleverna skriver både för hand om med datorernas hjälp.

Högläsning är en av de viktigaste lektionerna i årskurs ett. Vi går till vårt skolbibliotek varje vecka för att låna böcker.

Under första skolåret arbetar vi mycket med värdegrunden. Allas lika värde och rätten att vara den man är.

Dela:
Kategorier: