Förskoleklass

Välkommen in i skolans värld!

Förskoleklassen är en förberedelse till kommande undervisning i grundskolan.

Här kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.
Verksamheten drivs ofta tematiskt, det vill säga  ämnesövergripande, där eleverna kan fördjupa sig, testa och reflektera.

Hjulsta grundskolas förskoleklasser har en egen plats på hemsidan där du får mer information om verksamheten.

Dela: