Förädraråd

Minnesanteckningar  170425

Verksamhetsplan:
Beskrivningen av aktiviteter som skolan har planerat för att genomföra under året.
Genomgång i enhetsmål, olika åtgärder för att eleverna ska nå målen
Språkutvecklande arbetssätt:
Ämnesspråk i fokus för att utveckla kunskaper i alla ämnen.
 Trygghetsgruppen:
Alla elever ska känna sig respekterade och trygga oavsett var de befinna sig i skolan.
 Konsekvenstrappa:
Skolan använder konsekvenstrappa i de fallen elever inte följer skolans regler.
Språkbruk:
Hjulsta grundskolan har ordningsregler för språkbruk och bemötande som finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling
Till nästa läsår ska Åk7 och åk8 få Ipad.
Enligt föräldrarna fungerar kommunikationen mellan skolan och hemmet bättre än vad det har varit tidigare.
Vatten på gården:
Tillgång till vatten på gården under varma dagar

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Tisdag den 31 januari hade vi föräldraråd på Hjulsta grundskola. Fjorton föräldrar till elever från olika klasser på skolan träffade skolledning och lärarrepresentanter för information, diskussion och samverkan. Det blev många intressanta frågor och bra diskussioner som gav både skola och vårdnadshavare en större förståelse. Några frågor som lyftes var varför elever läser svenska eller svenska som andraspråk, hur vi arbetar med elevernas simundervisning, hur skolan tänker kring datorer och IT. Vi pratade också om vikten av att vi på skolan informerar vårdnadshavarna om vad som händer i verksamheten. Saker som vi själva kanske tar för givet men som är värdefull och trygghetsskapande för föräldrarna.
Föräldrarna visade också intresse av att kunna träffas själva utöver de inplanerade föräldraråden. Vi på skolan ser positivt på det och upplåter gärna lokal för att möjliggöra detta. Här på vår hemsida har föräldrarådet en egen rubrik under Elev/vårdnadshavare. Där kommer datum för möten och de frågor vi diskuterats att presenteras som minnesanteckningar. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

 

Dela:
Kategorier: