Årskurs 7-9

Välkommen till högstadiet!

Trygghet - studiero - arbetsglädje - framtidstro!

I årskurs 7 möter man nya klasskamrater och nya lärare. Man kan använda alla de kunskaper man har med sig och fördjupa sig vidare i många olika ämnen. Man får också testa nya arbetsmetoder och börja förbereda sina val för framtiden.

Om vi alla hjälps åt - skolans personal, elever och föräldrar - så vet vi att alla elever ska kunna lämna grundskolan efter årskurs 9, med stolthet och tilltro till sin förmåga att möta framtiden med tillförsikt!

Årskurs 9

När eleverna i årskurs 9 lämnar oss är vår vision att:

Dela: