Årskurs 6

Årskurs 6 är mellanstadiets sista läsår. Här repeterar man allt man har lärt sig i åk. 4 och 5.

Man fördjupar sig i flera ämnen och lär sig att resonera, reflektera, sätta ord på vad man tycker både skriftligt och muntligt samt att vara källkritisk. I årskurs 6 får man betyg i de flesta ämnen både i slutet av höstterminen och till sommaren. Man skriver fem nationella prov  (svenska, matematik, engelska, ett NO ämne och ett SO ämne).

Det är viktigt att man utvecklar en fungerande studieteknik när man går i sexan, för det är mycket att läsa och många läxor. Lärarna hjälper dig med detta i början av läsåret. Man måste själv ta ansvar för sina studier, för att komma i tid och följa klassens schema, det är mycket att hålla reda på.

Under läsåret har årskurs 6 flera olika teman och projekt. I geografi är det viktigt att bli bra på att läsa kartor. Man ska veta hur jorden ser ut både utanpå, på jordskorpan, och inuti, i jordens innersta kärna. Studierna omfattar kunskap om flera kontinenter och att kunna berätta om miljöförändringar som påverkar oss på ett negativt sätt.

Vi arbetar med matematik på många olika sätt, med hjälp av böcker, datorer, i grupper och individuellt.

Dela:
Kategorier: