Årskurs 5

Vi har fått upp arbetstempot och vi har förstått att det inte går att slippa läxor och övning för att uppnå kunskapskraven. Vi känner våra lärare och de känner oss! De vet vad vi behöver för stöd och uppmuntran för att klara av skoldagen och trivas.

I årskurs 5 hinner vi också arbeta tematiskt och fördjupa oss i olika områden inom varje ämne. Vi gör studiebesök till museerna i staden, vi går på teater och vi får minst ett författarbesök. Vi arbetar intensivt från kl.8:00 till 14:00-14:30 varje dag. Allt har blivit svårare och mer av en utmaning. I matematiken har vi problemlösning i olika steg och vi räknar med blandade uppgifter. Det gäller att vara koncentrerad och att arbeta systematiskt.

Vi fortsätter träna att samtala och resonera, i par, i små grupper och som helklass. Att redovisa något som vi har arbetat med och få kamraternas respons, är också viktigt att lära sig.

I årskurs 5 tränar vi mycket på att läsa och förstå faktatexter. I NO och SO gör vi intressanta laborationer och projekt, men vi måste också förstå det vi gör hela vägen. Därför arbetar vi med faktatexter på olika sätt.

TEMA, PROCESS, SYSTEMATISKT ARBETE…det är några av de begrepp som kännetecknar hur det är att gå i årskurs 5 på Hjulsta grundskola.

Dela:
Kategorier: