Årskurs 3

I årskurs 3 läser man längre kapitelböcker och faktatexter. Vi tränar på att få en flytande läsning med förståelse.

Vi jobbar med meningsbyggnad. Enkla grammatiska övningar. Vi jobbar med att utveckla skriftspråket i egna berättelser och faktatexter. Vi tränar på att skriftligt svara på frågor och göra egna frågeställningar.

I matematik räknar vi med alla fyra räknesätten. I addition och subtraktion når vi upp till 10 000.

Under vårterminen tar de nationella proven i matematik och svenska en stor plats i skolarbetet.

Stora temaområden i årskurs tre är "Stockholm vår hembygd", "Forntiden", "Fjärilars liv" och "Flyta och sjunka".

Dela:
Kategorier: