Årskurs 1-3

Under de första åren i skolan läggs grunden för elevernas skolgång.

I årskuserna 1-3 fokuseras mycket av verksamheten på våra basämnen svenska/svenska som andraspråk och matematik. Att ha läsförståelse är något av det viktigaste när man lämnar lågstadiet . Vi använder oss av ett språkutvecklande arbetssätt i allt vi gör.

Du hittar information om varje årskurs på deras egna sidor här nedan:

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

 

Dela:
Kategorier: