Studie- och yrkesvägledare

Hej!

Jag heter Alexandra Medvedyeva och jag arbetar som studie-och yrkesvägledare på Hjulsta grundskola. Jag hjälper dig med att komma fram till vad du vill göra efter grundskolan. Du kan boka tid hos mig om du har funderingar och frågor som gäller vidare studier, gymnasievalet, arbeten och yrken och naturligtvis det som rör studiesituationen här och nu.

Jag erbjuder individuella vägledningssamtal och gruppvägledning. Alla elever i årskurs 9 är välkomna på enskild vägledning inför gymnasievalet. Elever i andra årskurser är också välkomna med sina frågor. 

Jag informerar eleverna om de olika studievägarna, gymnasieskolans struktur och hur de kan tänka kring sitt gymnasieval. Du som förälder är självklart också välkommen att höra av dig med frågor angående ditt barns framtida val av studier.

Jag är på skolan måndag, tisdag samt varannan onsdag (jämna veckor). Ofta är dörren öppen och då är det bara att komma in. När jag inte är här på skolan kan du maila eller smsa mig om ni vill boka en samtalstid. Föräldrar är självklart också välkomna med funderingar och frågor. 

Välkommen!

Alexandra Medvedyeva
Mobil: 076-124 13 79
E-post: alexandra.medvedyeva@stockholm.se

Vilken väg du tar beror rätt mycket på vart du ska...

Dagens utbud av studievägar och yrkesval är stort, så det är bra att börja fundera över dessa i tid. Här kommer några tips om användbara hemsidor som du kan tänkas behöva:

Gymnasieintagningen- gymnasievalet, intagningspoäng, olika skolor, program och tidsplan. Det är även här som du gör ditt gymnasieval/omval.

Gymnasieinfo - läs och se på filmer om yrken och utbildningar

Gymnasieskolor i Stockholms stad - information om och länkar till alla gymnasieskolor i Stockholm.

Gymnasieprogrammen - de olika gymnasieprogrammen, även översatt till olika språk

Arbetsförmedlingen  - yrken, intressetest och utbildningsvägar

Alla studier  - studier, yrken, intressetest m.m.

Gymnasieguiden - skolor, gymnasieprogrammen, intressetest

Utbildningsinfo - utbildningssystemet och val av utbildningar

Ingenjörsvägen - yrken inom teknik, natur, el och data

Jobba frisk  - om yrkesval, astma och eksem

Centrala studiestödsnämnden - om studiestöd

Studera.nu - högskolestudier, utomlandsstuder m.m.

Universitets- och högskolerådet - läs om studier efter gymnasieskolan

Tänk på att information inte alltid är saklig och objektiv. Kom ihåg att kritiskt granska och värdera information du tar del av. Vem ligger bakom informationen? Vad är syftet med den och till vem riktar sig informationen?

Välkommen!

 

 

 
Dela: