Infoteket Bibliotek 7-9

Välkommen till Infoteket - ditt bibliotek i årskurs 7-9!

Här finns datorer och böcker, du kan vara här för att plugga eller sitta och läsa på rasterna. 

Ibland har du lektioner i biblioteket. Då brukar det handla om läsning, datorarbete eller informationssökning.

Följ Infoteket och få många bra tips:

Facebook: Infoteket på Hjulsta grundskola

Instagram: infotekethjulstagrundskola

Välkommen!

Cilla Dalén

Dela: