Fritidshemmen och Fritidsklubben

Musikhörnan, Tårtbotten, Snurran, Månen och Eftis

På Hjulsta grundskola finns det fyra fritidshemsavdelningar (Musikhörnan, Tårtbotten, Snurran och Månen)  och en avdelning för eftermiddagsverkssamhet, Fritidsklubben, för mellanstadieelever.

För kontakt med de olika avdelningarna, se nedan.

Musikhörnan: tel 08-508 413 71

Månen: tel 08-508 413 72

Tårtbotten: tel 08-508 413 75

Snurran: tel 08-508 413 73

Fritidsklubben: tel 076-124 13 77