Årskurs 7-9

Välkommen till högstadiet!

Trygghet - studiero - arbetsglädje - framtidstro!

I årskurs 7 möter man nya klasskamrater och nya lärare. Man kan använda alla de kunskaper man har med sig och fördjupa sig vidare i många olika ämnen. Man får också testa nya arbetsmetoder och börja förbereda sina val för framtiden.

Om vi alla hjälps åt - skolans personal, elever och föräldrar - så vet vi att alla elever ska kunna lämna grundskolan efter årskurs 9, med stolthet och tilltro till sin förmåga att möta framtiden med tillförsikt!

Årskurs 8

Anslagstavla 8A

Vecka 33

Måndag: 

Tisdag:   

Onsdag:  Vi börjar klockan 10.00 i sal 202. Skoldagen slutar klockan 13.00.

Årskurs 9

Vi klagar på att skoldagen är för lång, medan de fattiga barnen önskar att skolan var för alltid. (Halima 9A)

Årskurs 8

Nu är det demokrati-arbete i SO. De här webbsajterna är bra att använda:

www.ne.se (logga in i skolwebben eller SLI om du jobbar hemma)

Årskurs 7-9

Ett par exempel på vad eleverna gjort i träslöjden.

7-9D2 har letat reda på ställen på nätet där man kan träna engelska.

Här är några av dem:

Dela: